KRÜGER PLUS

Ogólne warunki zamówienia

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia dotyczą usług wykonywanych przez firmy KRÜGER PLUS Spółka Jawna oraz KRÜGER PLUS Sp. z.o.o.Sp.K, zwane dalej drukarniami mające swoje siedziby przy ul.Gnieźnieńskiej 26/28, 62-006 Janikowo.
 2. Zamówienie przesłane drogą mailową jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia drukarni.
 3. Zamówienia składane są przez e-mail na adresy: bartosz@kruger-plus.pl, biuro@concordiaprint.pl, k.lewandowska@kruger-plus.pl, marcin@kruger-plus.pl, natalia@kruger-plus.pl, dariusz@kruger-plus.pl.
 4. Przesłanie zamówienia i plików produkcyjnych(1) traktowane jest jako wiążące zamówienie. Jeśli Klient nie wyrazi w zamówieniu pisemnego życzenia przygotowania przez drukarnię proofów cyfrowych(2), makiet(3), wglądu do impozycji elektronicznej(4), czy akceptacji druku przy maszynie drukującej itp., to realizacja rozpocznie się automatycznie.
 5. W przypadku chęci akceptacji przez Klienta proofów, makiet, wglądu do impozycji elektronicznej, akceptacji samego druku itp. czas realizacji liczony jest od momentu akceptacji materiałów. Chęć akceptacji ww Klient powinien wyraźnie zaznaczyć w przesłanym zamówieniu.
 6. Czas realizacji podawany jest w dniach roboczych na terenie Polski. Cas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem i uzależniony jest od charakteru zamówienia.
 7. Drukarnie zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia bez podawania przyczyn. Wówczas Klient zostanie poinformowany o takim fakcie nie później niż 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia droga mailową.
 8. Drukarnie zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia, którego warunki, lub treść samych materiałów są niezgodne z polskim prawem. Wówczas Klient zostanie poinformowany o takim fakcie nie później niż 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia drogą mailową.
 9. Drukarnie nie ponoszą odpowiedzialności za treść produkowanych materiałów. Nie dokonują też korekt treści bez konsultacji z Klientem.
 10. Drukarnie zastrzegają sobie prawo do korekty technicznej plików bez informowania Klienta o tym. Korekty, które mogą zostać wprowadzone to np. dodanie zalewek(5), spadów(6) ipt.
 11. Wszelkie zmiany w treści merytorycznej materiałów będą wykonywane po konsultacji z Klientem.
 12. Materiały przekazane do produkcji muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną i wyceną udostępnioną przez drukarnię. W przypadku niezgodności termin realizacji może ulec wydłużeniu.
 13. Wydrukowany proof cyfrowy jest przykładem kolorystycznym symulującym ostateczną produkcję. Może on odbiegać kolorystycznie zarówno od wydruku offsetowego, jak i cyfrowego. Każde uszlachetnienie(7), takie jak np. lakierowanie UV(8), foliowanie matowe, foliowanie błyskiem, foliowanie soft touch(9) może wpływać na kolorystykę. Wyżej wymienione rozbieżności nie będą rozpatrywane jako reklamacje. Reklamacji kolorystycznej może być poddana tylko osobista akceptacja druku przez Klienta przy maszynie drukarskiej. Jeśli Klient nie poprosi pisemnie w zamówieniu o osobistą akceptację druku przy maszynie drukarskiej, wówczas realizacja rozpocznie się automatycznie.
 14. Akceptacja druku przez Klienta odbywa się w siedzibie Firmy w ustalonym z Klientem czasie.
 15. Drukarnie informują, że tolerancja krojonych i sztancowanych(10) materiałów może wynieść do 2 mm. Wynika to ze specyfikacji technicznej maszyn i nie jest błędem produkcyjnym.
 16. W lakierowaniu UV różnymi technikami może wystąpić przesunięcie według motywu drukowanego wynoszące do 0,3 mm. Wynika to z zastosowanej technologii i specyfikacji samego lakieru.
 17. W druku offsetowym mogą wystąpić kropki i paskowania, które są spowodowane pyłem papierowym, hydrofilowością form drukowych(11) oraz innych przyczyn związanych z pośrednim przenoszeniem druku na papier. Są to elementy, które nie podlegają reklamacji.
 18. Termin realizacji może ulec wydłużeniu i nie jest to podstawą do odstąpienia od umowy, czy reklamacji.
 19. Drukarnie informują o tolerancji zamówionego nakładu -5%. W takim przypadku zafakturowane zostaną tylko rzeczywiście wyprodukowane sztuki. Niedobór do 5% nie może być podstawą reklamacji.
 20. W przypadku wysyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stany przesyłki przy kurierze i przy ewentualnych uwagach sporządzenia protokołu reklamacyjnego.
 21. Informacje znajdujące się na stronie internetowej oraz wycenach przesłanych drogą elektroniczną nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu.
 22. Termin realizacji, to termin w którym zamówienie jest gotowe do odbioru w Drukarni. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku wysyłek kurierskich itp.

Terminy:
 1. Pliki produkcyjne - pliki nadające się do zastosowania w poligrafi zgodne ze specyfikacją, którą Drukarnie udostępniają Klientowi.
 2. Proof cyfrowy - wydruk ze specjalnie skalibrowanej drukarki cyfrowej mający symulować odwzorowanie barwy na maszynie drukarskiej.
 3. Makieta - najczęściej niezadrukowany prototyp zamówionego pudełka, katalogu, zeszytu.
 4. Impozycja elektroniczna - zaprojektowanie w programie komputerowym całego obrazu całego arkusza druku.
 5. Zalewka - wspólny obszar pomiędzy dwoma farbami mający zapobiec błędom pasowania w druku.
 6. Spad - obszar pracy znajdujący się poza paserem cięcia.
 7. Uszlachetnienie - poddanie arkuszy obróbkom takim jak foliowanie, lakierowanie itp.
 8. Lakierowanie UV - pokrycie wydruków specjalnymi lakierami utrwalanymi promieniowaniem UV.
 9. Foliowanie matowe, błyskiem, soft touch - pokrywanie arkuszy drukowych folią określonego typu.
 10. Sztancowanie - czynność polegająca na wykrawaniu z arkusza skomplikowanych kształtów przy pomocy specjalnych matryc zwanych wykrojnikami
 11. Hydrofilowość form drukowych - skłonność cząsteczek znajdujących się na formie do łączenia z wodą

Pobierz: Ogólne warunki zamówienia.pdf

Krüger Plus, ul. Gnieźnieńska 26/28, Janikowo k. Poznania, 62-006 Kobylnica ✉ dariusz@kruger-plus.pl ☎ +48 501 780 568

Polityka Cookies